Το ανώτατο στάδιο του Κοινοβουλευτισμού είναι ο Ολοκληρωτισμός.


Μια Κοινοβουλευτική κυβέρνηση είναι μία Ολιγαρχική κυβέρνηση. Μια Ολιγαρχική κυβέρνηση έχει πάντα Ολοκληρωτική νοοτροπία.

Μία Ολιγαρχική κυβέρνηση θεωρεί αντιπάλους δύο πράγματα: τον λαό και τα αντίπαλα κόμματα.

Ο λαός συνήθως κοιμάται και σπάνια γίνεται επικίνδυνος για την κυβέρνηση.

Ο λαός γίνεται επικίνδυνος για την κυβέρνηση μόνο όταν θυμώσει και εξαγριωθεί.

Το αντίπαλο κόμμα είναι επικίνδυνο για την κυβέρνηση. Διότι θέλει να γίνει αυτό κυβέρνηση. Γι’ αυτό και είναι υπό παρακολούθηση. Σταθερά.

Οταν ένα αντίπαλο κόμμα γίνει κυβέρνηση, συνεχίζει κι αυτό τις παρακολουθήσεις των αντιπάλων κομμάτων. Σταθερά.

Στον Κοινοβουλευτισμό η Ολιγαρχία και ο Ολοκληρωτισμός είναι κάπως soft. Πρέπει να τηρούνται τα προσχήματα.

Για παράδειγμα «ανεξάρτητη Δικαιοσύνη» και «ανεξάρτητη Νομοθετική εξουσία».

Αλλά στην πράξη έχουμε φυσικά ένα Ολιγαρχικό καθεστώς. Με ροπή προς τον Ολοκληρωτισμό. Γίνεται αυτό που θέλει ο ένας στην κορυφή.

Το ανώτατο στάδιο του Κοινοβουλευτισμού είναι ο Ολοκληρωτισμός.

Επειδή στον Κοινοβουλευτισμό η Κυβέρνηση αναγκαστικά τηρεί τα προσχήματα, δεν μπορεί να στείλει τα αντίπαλα κόμματα στα γκουλάγκ και στα καταναγκαστικά έργα.

Παρότι πολύ θα το ήθελε μια και όσο λειτουργούν αντίπαλα κόμματα, απειλούν να πάρουν εκείνα την εξουσία.

Ιστορικά είδαμε σε πολλά Κοινοβουλευτικά καθεστώτα να ξεπερνιέται και αυτό το τελευταίο ανάχωμα. Ετσι είδαμε και είχαμε παράνομα κόμματα, εξορίες, φυλακίσεις και παρόμοια δημοκρατικά αντίμετρα και προφυλάξεις.

Η παρακολούθηση των αντιπάλων κομμάτων είναι μια απλή προφύλαξη. Η οποία όμως δεν εξασφαλίζει την Κυβέρνηση από την απώλεια της εξουσίας.

Σε ακραία Ολιγαρχικά καθεστώτα, φασιστο-ναζιστικά και μαρξιστικά, δηλαδή στα Ολοκληρωτικά καθεστώτα, δεν υπάρχουν αντίπαλα κόμματα. Εξατμίζονται. Δεν υπάρχει λόγος παρακολούθησης των αντιπάλων κομμάτων.

Ο λαός όμως συνεχίζει να είναι πολύ επικίνδυνος για τα Ολοκληρωτικά καθεστώτα. Και γι’ αυτό παρακολουθείται σταθερά και αδιάλειπτα. Με μυστικές και φανερές αστυνομίες και με ποικίλες τεχνολογίες.

Ο λαός στα Ολοκληρωτικά καθεστώτα υφίσταται τέτοιο «στενό μαρκάρισμα» που το μόνο που καταφέρνει είναι ίσα-ίσα να αναπνέει.

Στις μέρες μας ο Κοινοβουλευτισμός, με την ιδεολογική συμβολή του WEF του Νταβός, και με την βοήθεια των τεχνολογικών εξελίξεων (Digital ID, Digital Currency, Social Point System, κλπ) κάνει τα πρώτα αλλά αποφασιστικά βήματά του προς μία τέλεια Ολοκληρωτική μετάλλαξη.

Advertisement
This entry was posted in Δημοκρατία, Εξουσία and tagged , . Bookmark the permalink.